Prosinec 21

Ještě jednou velká omluva za mou roztržitost při vkládání včerejší otázky, kde jsem zapomněla doplnit fotografii. A jdeme na další otázku.

 

Obrázky se po kliknutí zvětší

Otázka č. 11 se vztahuje k obrázkům výše a zní:

a) Jak se jmenuje zařízení, které je na obrázku (výše)?

b) Kde konkrétně byste hledali toto zařízení z fotografií a jak se jmenuje. Jeho historie se zřejmě píše již od 13. století, jak lze nalézt v knihách jednoho cisterciáckého kláštera. Napovím ještě, že památka byla zpřístupněna veřejnosti až v roce 2011.

c) K čemu toto zařízení (navazuji na otázku a) sloužilo?