Srpen 5

Variace na báseň Nářek krásné zbrojířky F. Villona v překladu J. Loukotkové.

Pokračovat ve čtení tohoto článku »