Leden 31

A to jsme přeci všichni. Nebo je snad lepší škola než škola života?:-)

Dnes dostávají všichni školáci vysvědčení a někteří vysokoškoláci případně VOŠkaři dělají zkoušky nebo nějaké opravy. Doufám, že ti z vás, kteří jsou rodiče budou k vysvědčení svých dítek shovívaví. A pro vás všechny, kteří se někdy snažíte si něco narvat do hlavy tu mám úryvek z knihy Karla Štorkána – Sbohem, maturito – drazí maturanti (tímto srdečně zdravím ségru), snad nebude tak zle, ne?:-)

Člověk pochopí všechno
prostřednictvím toho, co nechápe.
ČÍM VÍCE SE UČÍM, TÍM VÍC VÍM,
čím více vím, tím více zapomenu,
čím více zapomenu, tím méně vím,
čím méně vím, tím méně zapomenu,
čím méně zapomenu, tím více vím!
TAK PROČ SE VLASTNĚ UČÍM???

(Karel Štorkán: Sbohem, maturito)