Listopad 5

Čemu dáváte přednost…Když už jsem minule nakousla otázku manželství, nedá mi to abych se nedotkla také otázky rodičovství. Podařilo se mi shlédnout dokument věnující se této problematice. Bohužel, ženy, na rozdíl od mužů, nemohou mít děti po celý svůj život. Mnohé z nich zůstávají raději bezdětné, protože mají strach, že potom už by nesehnaly práci – myslím, že poměrně oprávněný. Plodnost a pravděpodobnost otěhotnění u žen od 35. roku postupně klesá, je tedy nejlepší mít děti (dítě) před dovršením tohoto věku, pokud chcete další dítě, doporučuje se je zkoušet mít 1 – 2 roky po dovršení 35 let protože pak je velice obtížné otěhotnět.
Z dokumentu jsem se dozvěděla, že jednu z nejnižších porodností v Evropě má Německo a ještě menší má Itálie. Naopak nejvíce dětí se rodí ve Francii a Švédsku. Jak jste se jistě před několika lety dočetli i u nás porodnost rapidně klesá. V čem je tedy zakopaný pes?
V Německu nemáte šanci umístit dítě do mateřské školky, obdobně je na tom Itálie. Nebo ještě jinak, Itálie je na tom o něco hůře, protože tam prakticky neexistuje práce pro ženy na snížený pracovní úvazek. Ženy v Itálii proto zůstávají s dětmi doma – a jak samy v dokumentu přiznaly, přestože by pracovaly rády, nemají šanci práci sehnat a starost jen o děti je prakticky vyčerpává. Rády by měly život o trochu pestřejší, ale práci neseženou. Navíc manžel ženy z dokumentu byl přesvědčený, že takhle je to správně, že muž je živitelem rodiny a žena se stará o děti doma.
Ve Švédku mají naprosto jiný model. Matky mají mateřskou dovolenou, přičemž je zákonem stanoveno, že muž musí nastoupit na rodičovskou dovolenou minimálně na 2 měsíce, jinak ztratí rodina nárok na státní dávky. Muž, který se v dokumentu staral o dítě to rozhodně nepovažoval za něco špatného, s manželkou si vzali rodičovskou dovolenou napůl. Neměl strach, že by měl později v práci problémy. Stejně tak věděl, že až jim rodičovská dovolená skončí, tak dítě bez problémů umístí do mateřské školky, protože to tak zákon ukládá (rozuměj – v mateřské školce musí mít místo).
A ještě poslední příklad – žena z Německa vždy chtěla mít děti, ale také chtěla mít kariéru lékařky. Když poprvé otěhotněla v 26 letech šla raději na potrat aby mohla dostudovat. Potom se věnovala kariéře a myslela si, že na dítě má času dost. Nyní jí je už 50 let, dítě nemá a už nikdy mít nebude. „Ujel jí vlak,“ jak se říká. Dítě jí chybí a lituje toho, že žádné nemá.
Dnešní doba zřejmě dětem moc nepřeje. Proč si musí ženy vybírat mezi kariérou a mateřstvím? Chtěli byste mít děti? Kolik? V čem je podle vás problém porodnosti v České republice?
A ještě poslední informace – aby se porodnost v Evropě zvýšila, nebo byla alespoň vyrovnaná, měla by mít každá žena 2 děti, podle statistik však vychází na jednu ženu 1,5 dítěte…