Říjen 21

Jak Edmond Dantes
Jak Edmond Dantes mezi čtyřmi stěnami,
jak Edmond Dantes, co nesměl projít branami,
Jak Edmond Dantes si připadám
a své skepsi propadám, propadám, padám…
Jak ubohý skrčenec,
jak zhrzený milenec,
jak Edmond Dantes, co kdys žil
a na ostrově If vězněn byl.
Tak stísněně si připadám
a do své skepse upadám!