Květen 9

Báseň napsaná k příležitosti Dne Země

Země je pro mě inspirace.
Domov na Zemi ať mám se kam vracet.
Na zem usedám,
ze země vstávám.
Po letech těžce se zvedám,
žasnout neustávám.
Až oči zavřu,
chci v zemi spočinout.
Pak konečně dám sobě odpočinout.
Země je pro mě vším!