Září 26

Světový den antikoncepce

Protože toto téma považuji za velice důležité, hlavně pro mladé lidi, dovoluji si sem přepsat jeden novinový článek (samozřejmě se správnou citací):

V neděli se slaví Světový den antikoncepce

Nechráněný sex je mezi mladými lidmi na vzestupu, odhalil nový výzkum.

  • 44 % mladých lidí při přípravě na schůzku dává přednost sprchování, depilaci nebo parfému před přípravou antikoncepce
  • 45 % sexuálně aktivních lidí od 15 – 24 let nepoužilo při sexu s novým partnerem antikoncepci
  • 43 % Češek používá hormonální antikoncepci (po Francouzkách nejvíce v EU)
  • Světový den antikoncepce je 26. září

Téměř polovina mladých lidí mezi 15 a 24 lety na celém světě nepoužívá při sxuálním styku s novým partnerem žádnou spolehlivou metodu antikoncepce.

To je v rozporu s jejich postoji: 82 % mladých přitom přijímá zodpovědnost za použití účinné antikoncepční metody. Vyplývá to z výsledků rozsáhlého mezinárodního průzkumu "Antikoncepce: Čí je to zodpovědnost?" provedeného letos v 25 zemích světa ke Světovému dni antikoncepce.

Oproti výsledkům podobného výzkumu vloni tak došlo k prudkému zvýšení v počtu sexuálně aktivních mladých lidí, kteří při sexu s novým partnerem nepoužívají žádnou účinnou antikoncepci, a to o 15 %. Pouze 51 % lidí uvedlo, že jsou dobře informováni o účinné antikoncepci.

 

 

Hygiena místo ochrany

Zcela překvapivé bylo zjištění, že 44 % mladých lidí, pokud se chystá na schůku, jež by mohla vést k sexuálnímu styku, dává přednost osobní hygieně, jako je sprchování, depilace, aplikace parfému, před přípravou účinné antikoncepce.

Výsledky výzukumu tak potvrzují, že zmatek a nedostatek informací týkající se účinné antikoncepce je stále značně rozšířený. Třetina respondentů například stále považuje metodu přerušované soulože za účinný způsob, jak předejít početí.

Situace v oblasti sexuálního chování v České republice je sice lepší než v Evropě a ve světě, přesto však zhruba 40 % mladých lidí ve věku 15 – 24 let nepoužívá při prvním pohlavním styku žádnou metodu antikoncepce.

A to navzdory tomu, že 94 % mladých lidí uznává, že je o metodách antikoncepce informováno, jak vyplývá z výzkumu realizovaného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

Světový den antikoncepce je každoročně organizován právě proto, aby pomohl šířit osvětu mezi mladými lidmi a motivoval je k zodpovědnému chování a používání spolehlivých antikoncepčních metod a zabránění nechtěných těhotenství i přenosu chorob.

Ve chvíli, kdy se vztah upevní a stane se "trvalým", mladí Češi používají antikoncepci, chrání se před přenosnými pohlavními chorobami a bez zábran o sexu hovoří se svými vrstevníky.

Druhé v Evropě

 

 

Češky patří na druhé místo v Evropě v počtu uživatelek antikoncepce (43 %, po Francii s 50 % žen ve věku 15 – 49 let).

Především používání antikoncepce jako ochrany proti početí vedlo k mohutnému pklesu interrupcí v posledních letech: ze 100.000 umělých přerušení těhotenství v roce 1990 na zhruba 25.000 v posledních letech.

"V liberálně smýšlejících společnostech prakticky neexistuje případ nechtěného těhotenství, jež bychom mohli zdůvodnit neexistencí vhodné antikoncepční metody," uvedl doktor Petr Kovář, vedoucí vzdělávací agentury pro mládež CAT Ostrava a odborný garant projetku Celorepublikové koncepce sexuální osvěty pro základní a střední školy. "Pokud chceme snížit počet nechtěných těhotenství musíme zintenzivnit práci v terénu, mezi mladými lidmi," uvedla Zuzana Prouzová, ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV).

Tato společnost proto letos ke Světovému dni antikoncepce organizuje na desítkách škol v celé České republice osvětovou akci, při níž budou školení spolupracovníci rozdávat materiály o antikoncepci a horořit na toto téma se svými vrstevníky.

Z výzkumu doktorky Evy Marádové také vyplývá, že 38 % mladých lidí by ponechalo antikoncepci pouze na zodpovědnosti ženy, 44 % lidí si myslí, že je to zodpovědnost každého z partnerů (každý spoléhá na sebe). Pouze 9 % dospívajících uvažovalo o vzájemné dohodě obou partnerů.

Výzkumy také nepotvrdily, že by současní mladí lidé měli pohlavní styk ve stále nižším věku a průměrný věk zůstává na 17 letech u žen a 18 letech u mužů. Jen 5 % lidí má první pohlavní styk později než v 21 letech.

Tři čtvrtiny mladých lidí získávají informace o sexu nejčastěji z internetu (75 %), nebo od kamarádů (71 %), jak vyplývá z výzkumu Evy Chabrnochové z Vysoké školy ekonomické z roku 2009.

Škola jako zdroj informací se umístila až za gynekologem (v případě dívek) a rodiči.

Nechtěná těhotenství

Výsledky výzkumů jsou varovné především proto, že na celém světě je až jedna třetina z 205 milionů těhotenství ročně neplánovaných.

Statistické údaje taé ukazují, že největší procento pohlavně přenosných chorob je právě ve skupině lidé mezi 15 a 24 lety. Přitom jen zlomek adolescentů (15 – 19 let) má přístup ke kvalitní lékařské péči a léčbě těchto chorob.

 

 

"Antikoncepce umožňuje velmi účelně oddělit vlastní sexuální život od nechtěného plození dětí.
Nepřispívá tedy jen k individuálnímu lidskému štěstí, ale také ke zkvalitnění života celé populace.
Propto je důležité, aby mladí lidé dostali správné a srozumitelné informace o antikoncepci v pravý čas," řekl doktor Petr Kovář.

Příčiny zanedbání antikoncepce

Jedním z hlavních důvodů pro zanedbání antikoncepce je, že ji mladí neměli k dispozici, když "šli na věc".

V Thajsku třetina účastníků výzkumu odůvodnila opomenutí nebo zanedbání antikoncepce tak, že "není v kurzu". Ve Velké Británii a Norsku pětina z "hříšníků" odůvodnila absenci antikoncepce tak, že "na ni zapomněli, protože se opili". V Lainské Americe považuje 60 % žen a 55 % mužů hovor s partnerem o antikoncepci za "obtížný".

Řada mýtů

Povědomí o metodách anitkonocepce v některých zemích oproti loňsku pokleslo, především v oblasti Asi a Tichého oceánu, kd se pouze 28 % mladých mpovažuje za dobře informované (36 % v roce 2009)

Mladí také stále věří celé řadě mýtů: například v Rusku více než polovina respondentů považuje za spolehlivou metodupřerušované soulože. V Peru pětina mladých věří, že menstruující žena nemůže otěhotnět. V Turecku třetina lidí věří, že sprcha nebo kouple po sexu je spolehlivou metodou, jak početí zabránit.

Výzkum se uskutečnil mezi 5 253 lidmi ve věku od 15 do 24 let v pětadvaceti zemích v Asii, Evropě, Severní Americe, Latinské Americe a oblasti Tichého oceánu.

LOKAJ, Zdeněk . V neděli se slaví Světový den antikoncepce. Deník. 2010, 224, s. 8.

A jak jste na tom vy?

Hlasujte v anketě:

BlueBoard.czBlueBoard.cz