Říjen 15

Po tři páteční večery běžel na ČT2 zajímavý dokument BBC týkající se rozílů mezi pohlavími. Velice mě zaujal a tak jsem se rozhodla vám jednotlivé díly přiblížit:-)

Prní díl se jmenoval ROZDÍLY V MYŠLENÍ

Vědci až donedávna odmítali vzít na vědomí odlišnosti pohlaví v psychice. Jeden ze zakladatelů psychologi, Gustav LeBon, v roce 1879 prohlásil, že inteligentní žena je stejně výjmečný zjev jako narození zrůdy například gorily se dvěma hlavami. Vědci tyto rozdíly přehlížely a až o 125 let později jsou tyto rozdíly uznávány jako vědecký fakt. Mnoho z nás ví, že pokud vedle sebe položíme mozek muže a ženy nevidíme prakticky žádné rozdíly krom toho, že mužský mozek je větší, což je dáno tím, že muži jsou v průměru větší. V poměru k velikosti těla jsou potom mozky téměř stejné. Těžko někdo bude tvrdit, že malý muž je méně inteligentní než velký muž (u ženy si to muži klidně troufnou). Studie ale naznačují, že určité mozkové obasti obou pohlaví jsou různě velké. Největší rozdíly byly zjištěny v oblastech zodpovědných za řeč a v oblasti, která má na starosti vizuálně-prostorové procesy. To by mohl být podklad určitých funkčních rozdůlu, které zjišťujeme mezi muži a ženami, protože příslušné nervové dráhy jsou jinak uspořádány…

TEST:
Bylo pozváno 5 mužů a 5 ženy aby ze zúčastnili tohoto testu. Muži a ženy byli vybráni z největšího spektra obyvatelstva (běžná povolání, průměrný věk apod.).

O prvním z testů vůbec tato skupina nevěděla. Na nádraží je vyzvedlo taxi. Taxikář byl samozřejmě najatý herec:-) Všem vykládal totéž – jak ho opustila žena, že v té jedné ulici se budou prodávat domy a za kolik a podobně.
Když byli potom dotazováni muži a ženy na to, co jim bylo řečeno v taxíku, tak si žádný z mužů nemohl vzpomenout na taxikářovy osobní problémy (opustila ho žena), ale zato si pamatovali technické věci, které jim taxikář říkal o těch domech. Ženy si naopak pamatovaly taxikářovy osobní problémy, kdežto na domy sivůbec nevzpomněly => ženy jsou více emocně založeny, proto si pamatují věci, které si mohou s emocemi spojit.

Další test mě opravdu dostal a pobavil:-) Jednalo se o to, že muži byli posazeni před televizi a bylo jim puštěno klasické zpravodajství. Moderátorka mluvila o vážných věcech jako ptačí chřipka a podobně, moderátor se věnoval politice a dalším zprávám. Ze slov moderátora si pamatovali muži spoustu informací. Když mluvila moderátorka, bylo to, jako kdyby muži ohluchli:-D Z jejích slov si nepamatovali vůbec nic, jen to, jak vypadala, co měla na sobě a podobně => z toho vyplývá, že muži mají větší zájem o sex. Znamená to však, že jsou muži promiskuitnější než ženy?
Na dotaz, kolik sexuálních partnerů měla zkoumaná skupinka, bylo průměrné číslo mužů 13 (i když jeden mě překvapil a řekl že 1) a průměrné číslo žen 7. Nabízí se otázka – s kým ti muži tedy spali? Mají sna ženy strach přiznat více partnerů nebo naopak muži přehánějí? Vědci se rozhodli otestovat na stejnou otázku jednu z žen na detektoru lži. Źena na detektoru lži přiznala, že byl počet jejích sexuálních partnerů vyšší než uvedla předtím. Proč lhala? Bála se o svou dobrou pověst (jak je známo, muži, kteří spali s větším množstvím žen jsou borci, kdežto ženy jsou "kurvy").
V případě anonymního dotazníku uvedli ženy stejný počet partnerů jako muži. Překvapivé byla spíše čísla o nevěře 1/4 lidí svému stálému partnerovi zahýbá. Promiskuita je sice stejná, ale muži touží po více sexuálních partnerkách do budoucna.

Jsou ženy citlivější?
Situace 1:Byla najatá osmiletá holčička, kterou posadili vědci na několik hodin na ulici a zkoumali reakce mužů a žen. Ženy se s holčičkou pokouší komunikovat – ptají se, zda na někoho čeká, jestli jí není zima a podobně. Muži chodí okolo a nic nedělají. Muži se vymlouvají, že si všímali detailů – jako například toho, že holčička má nové boty (tudíž dle jejich mínění nepotřebuje pomoc), že na někoho čeká a podobně, jeden z mužů dokonce uvedl, že se bál nařčení z pedofilie. Pomoc by naídlo zhruba 22% žen a 1% mužů. Během hodiny se u holčičky zastavilo 42 žen a 2 muži z toho byl jeden se ženou.
=> ženy mají větší empatii než muži. Samozřejmě to nelze vztahovat na všechny, protože jsou vyjímky, ale jako obecné pravidlo to snad přijmout jde:-)

Vyšetření mozku.
Schopnost rozeznávat emoce – oblast uprostřed mozku. U mužů se projevila malá aktivace, kdežto u žen poměrně velká (o 40% přesnější reakce než muži). Muži neprojevují city, ženy pro změnu neříkají co cítí – tváří se tak, ale muži to nedovedou rozeznat. Muži se snaží vyhnout konfliktům, ženy se raději hádají, protože při hádce muž projeví alespoň nějaké emoce. Hádkou žena vyžaduje emocionální odpovědi od muže.

Dovedou ženy skutečně dělat víc věcí najednou?
Mužům a ženám byla nasazena na uši sluchátka. Test spočíval v tom, že do každého ucha jim bylo vpuštěno jiné slovo. Ženy slyší bez problémů obě slova, kdežto muži slyší jedno => důvod je prostý, muži používají jen část mozku.

Závody = řízení
U testovaných mužů a žen se měřila hladina testosteronu, která ovlivňuje soutěživost. Muži byli vyzváni na to, závodit na motokárách proti ženám. Celkově zvítězili muži nad ženami, protože ženy nejsou schopny riskovat.
Muži jsou celkově soutěživé typy (proto je nabaví hrát hry co jim nejdou nebo ve kterých prohrávají). To se projevuje třeba i v tom, že muži nenechávají vyhrávat ani děti, což dělají třeba ženy. Když poté děti brečí protože prohrály, nemají muži výčitky svědomí, protože jsou prostě soutěživí a navíc mají pocit, že tím děti vychovávají (v životě je také nikdo nenechá vyhrávat).
U mužů se při soutěžení rapidně zvyšuje hladina testosteronu a proto jsou ochotni více, a leckdy i zbytečně, riskovat. Vysoká hladina testosteronu není vždy pozitivní, spíše naopak – vzhledem k tomu, že se projevuje hlavně u mužů, jsou převážně muži agresivními řidiči!

Rozdíly v pohlaví již od narození
Již od narození se pohlaví výrazně odlišují. Holčičky mnohem raději sledují lidské tváře, kdežto chlapečky zajímají věci. Hladina testosteronu během těhotenství výrazně ovlivní plod na celý jeho život (testosteron začíná působit na plod od 16 týdne těhotenství). Vyšší hladina testosteronu znamená výkonné srdce a oběhovou soustavu. Podle jednoho vědce se to dá zjistit podle ukazováčku a prsteníčku. Čím je ukazováček větší než prsteníček, tím máte větší hladinu testosteronu:-) Také jsem tomu nevěřila, ale onen vědec provedl několk testů. V prvním z nich vybrali několik mužů, kteří měli běžet závod na 100 metrů. Vědec o nich nic nevěděl, na základě fotografií jejich rukou určil pořadí ve kterém doběhnou aniž by znal dobu jako se běhu věnují, jejich trénovanost či psychický stav. Pořadí 4 z 6 mužů určil správn, přičemž u oněch dvou pouze otočil pořadí! (což mi přišlo neuvěřitelné). V dalším testu potom požádal našich 5 mužů a 5 žen aby nasedli do bagru a pomocí bagrové lžíce přendali kbelík s vodou. Mnoho žen kbelík zničilo. Vyjímkou byla jedna z nich – předurčoval jí k tomu i typ vědce podle prstů. Ona žena získala v průměru 3x více bodů než ostatní (i než muži). Jak je vidět na tomto příkladu, jedinci se mohou výrazně lišit.

Poslední test – přebalování
Muži a ženy ze skupiny dostali za úkol přebalit malé děti. Ženy přebalily děti naprosto bez problémů. Pro muže bylo přebalení docela boj i když se mezi nimi našli samozřejmě vyjímky. Většina žen vzala po přebalní dítě do náruče a povídaly si s ním. Muži naopak odstoupili od hotového úkolu a ptali se, zda ho splnili – objevila se však také jedna vyjímka. Tento test dokazuje, že muži mají větší problémy s navazováním vztahů například i s vlastními dětmi.

Pohlaví mozku není tak zřejmé jako pohlaví těla. Mozek je totiž mixem obojího, otázkou je, co se více projeví. Pokud poznáme lépe náš mozek a myšlení, lze zlepšit naše nedostatky a lépe si porozumět s druhým pohlavím.


Díky neznámému příspěvku v komentářích mohu opravit svou chybu takže: Čím je ukazováček větší než prsteníček, tím máte větší hladinu testosteronu je chybná informace – správná informace je opačné znení tj. čím je prsteníček větší než ukazováček tím máte větší hladinu testosteronu. Díky Anonyme:-) A zároveň se tímto omlouvám všem čtenářům za chybu, snad mi to odpustíte, chybovat je lidské…