Prosinec 13

námět k diskusi

Nejprve bych se ráda omluvila za to, že jsem dlouho nepřidala nový příspěvek, ale je to hlavně protože jsem nestíhala. Ale rozhodla jsem se to trochu změnit. Dnešní téma je trochu nezvyklé (na mě). Ve škole míváme poslední dobou diskuse na zajímavá témata a tak jsem něco z toho chtěla probrat i s vámi abyste nebyli ochuzeni o možnost prokonzultovat více názorů. Takže v tomto článku (resp. hlavně pod ním) bychom měli diskutovat na téma interupce – mám totiž spoustu otázek (jak už to bývá). V některém z příštích článků možná nadhodím i další témata:-)

Nejprve pár informací. Slovo interupce je z latinského: interuptio graviditatis = přerušení těhotenství. Jedná se o operační výkon k ukončení nechtěného těhotenství. Podle platného zákona č. 66/1986 Sb. může žena požádat o provedení potratu bez omezení do 12. týdne těhotenství. Do 24. týdne těhotenství je možné provést potrat z genetických důvodů. Je-li ohrožen život matky nebo je prokázáno těžké poškození nenarozeného dítěte nebo nenarozené dítě je neschopno života, je povoleno potrat provést během celých devíti měsíců těhotenství.

Jsou samozřejmě země, kde jsou interupce zakázané nebo pro to abyste mohli podstoupit interupci musíte mít velice vážné důvody – např. dítě by se narodilo vážně postižené nebo tehdy pokud by těhotenství ohrožovalo život matky (to např. v Polsku).

Osobně jsem byla dost překvapená a téměř šokovaná metodami interupce – nemohu si pomoci, ale přijdou mi hrozně nehumánní. Takže něco k těm metodám. Jedna z metod používá jakýsi vysavač a dítě z dělohy doslova vysaje. Další metoda probíhá tak, že se do dělohy se vsunou kleště, chytne se noha nebo jiná část těla a kroutivými pohyby trhají části těla dítěte. Páteř musí být přelomena a lebka rozdrcena, aby mohly být z dělohy odstraněny. Další z metod užívá dlouhou jehlu která se přes břicho matky vbodne do srdce dítěte (používá se ultrazvuk) a tím se do něj vpraví chlorid draselný. U této metody je vysoké riziko spontálního potracení. Další možnost uvádí to, že se podávají prostaglandiny nebo jiné léky vyvolávající velmi silné děložní stahy, které vypuzují vyvíjející se nenarozené dítě. Kontrakce jsou mnohem silnější než normální přirozené porodní stahy, takže dítě je jimi zabito.

Jak jsem již říkala, tak v některých zemích jsou potraty zakázané a proto jezdí do těchto zemí speciální lodě a ty potom s těhotnými ženami odjedou do mezinárodních vod a tam je ženám poskytnuta profesionální pomoc – interupce.

A nyní moje otázky:
Od kdy se onen tvor podle vás považuje za člověka? (Některé teorie totiž říkají, že člověk je to až po narození, jiné říkají, že tehdy když je plně vyvinutý mozek)
Myslíte si, že je interupce věcí pouze žen?
Přijdou vám způsoby interupce humání? (pokud máte zájem, můžete si najít nějaké obrázky sem jsem je opravdu dávat nechtěla)
Má do interupce mluvit i muž (tj. otec dítěte)?
Kdy byste byli schopni interupci pochopit případně podstoupit? Existují takové okolnosti?
Souhlasíte s těmito loděmi? Co si o tom myslíte?